Dnes je 5. neděle velikonoční.

V tomto týdnu oslavíme:

– v pondělí 8. května památku Panny Marie, Prostřednice všech milostí

– v pátek 12. května památku sv. Leopolda Mandiče, kněze 1. řádu sv. Františka

– v sobotu 13. května památku Panny Marie Fatimské

– v neděli 14. května 6. neděli velikonoční – sbírka bude na pronásledované křesťany

Ve středu 10. května se sejde společenství Rytířstvo Neposkvrněné. Setkání proběhne po mši sv. v 15:30 hod. ve scholkovně. Zváni jsou jak členové Rytířstva, tak případní zájemci.

Příští neděli 14. května při mši svaté v 10:30 hod. přijme šest dětí poprvé Pána Ježíše ve svatému přijímání. Pamatujme na ně ve svých modlitbách, aby tento den byl pro ně radostným setkáním s živým Ježíšem.

Zveme vás na májové pobožnosti, které se konají celý měsíc květen po mši svaté v 15:30 hod. kromě nedělí a slavnostíV sobotu pobožnost následuje bezprostředně po ranní mši svaté, která je v 8:00 hod. v Loretánské chýši.

V neděli 21. května po mši sv. v 10:30 hod. se uskuteční přednáška „Láska a pravda v manželství“. Prosíme zájemce, aby se hlásili v zákristii i s případným počtem dětí na hlídání.

V pátek 2. června se naše farnost zapojí do „Noci kostelů“Program v našem kostele začne v 18:15 hod. Podrobnější informace o programu budou zveřejněny na plakátech, letácích a webových a facebookových stránkách naší farnosti. Prosíme ty z Vás, kteří se mohou a chtějí aktivně zapojit, hlaste se v zákristii.

Zveme nepokřtěné zájemce o poznávání víry (ve věku od 14 let). Po prázdninách bude v naší farnosti možnost přípravy ke křtu. Přihlašovat se můžete v zákristii nebo ve farní kanceláři.

Categories: Aktuality