Dnes je 6. neděle v mezidobí.

V neděli 19. února oslavíme 7. neděli v mezidobí – sbírka bude na Haléř sv. Petra.
Ve středu 15. února v 18:18 hod. zveme do kapitulní síně našeho kláštera na večer chval.
V sobotu 18. února od 16:00 hod. zveme všechny rodiče s dětmi na Dětský karneval, který se bude konat v kapitulní síni našeho kláštera. Téma bude: Můj oblíbený svatý nebo svatá. Pokud se budete chtít zúčastnit, prosíme, přihlašujte se v zákristii nejpozději dnes. Více informací najdete na plakátech.

Ve dnech 10. a 11. března se bude v našem kostele konat postní duchovní obnova, kterou povede o. Vojtěch Kodet. Program najdete na plakátech a našich internetových a facebookových stránkách.

Milí farníci, v neděli 29. ledna jste vyplňovali dotazníky, které nám můžou pomoct v rozvíjení života v naší farnosti. Dotazníků bylo odevzdáno 163 a ti, kteří uvedli své e-maily, již byli kontaktováni. Pokud by někdo ještě chtěl dotazník vyplnit, má možnost do neděle 19. února. Dotazníky najdete na stolku pod kůrem a odevzdat je můžete v zákristii, farní kanceláři nebo někomu z bratrů minoritů. Děkujeme za vaši spolupráci.

Milí přátelé, v prvním čtení od moudrého Sírachovce jsme slyšeli: „Bůh před tebe položil oheň i vodu, vztáhni ruku, po čem chceš.“ Jako každým rokem je tu doba rozhodování nejen pro ty, kdo končí středoškolská studia, ale blíží se také doba podávání přihlášek ke studiu teologie a formace ke kněžství. Kněžství je životní povolání, v němž vytváříme prostor pro Ježíše v lidských srdcích. I když žijeme v době, kdy se církev může pro společnost jevit nečitelnou, její poslání svěřené Kristem je stále stejné a ona mu musí být věrná. Právě proto potřebuje ty, kdo chtějí službě věrnosti Bohu zasvětit svůj život. Jako biskup bych vás, mladí muži, kteří v srdci vnímáte pozvání ke kněžství, rád informoval, že přihlášku ke kněžské formaci pro školní rok 2023/2024 můžete zaslat poštou na sekretariát brněnského biskupství do konce března.

V modlitbě biskup Pavel.

Categories: Aktuality