Dnes je 6. neděle v mezidobí.

V neděli 18. února oslavíme 1. neděli postní.

Ve středu 14. února je Popeleční středa, kterou začíná Postní doba. Je to den přísného postu (tzn. půst zdrženlivosti od masa a půst „újmy“ – jen jednou za den úplné nasycení). V tento den budou mše svaté v našem kostele v 10:00 a v 15:30 hod.

Pobožnosti křížové cesty se během postní doby budou konat ve středu a v pátek po mši svaté v 15:30 hod. Na Popeleční středu a v pátek 16. února křížová cesta nebude.

V pátky postní doby po mši svaté v 10:00 hod. se modlíme kající pobožnost na Svatých schodech.

Na stolku u vchodu do kostela najdete také Malé průvodce postní dobou. Jedná se o sešitky s impulzy pro každý den Postní doby. Je možné si je také stáhnout jako mobilní aplikaci.

Ve středu 14. února se sejde společenství Rytířstvo Neposkvrněné. Setkání proběhne po mši sv. v 15:30 hod. ve scholkovně. Zváni jsou jak členové Rytířstva, tak případní zájemci.

Ve dnech 16. a 17. února se bude v našem kostele konat postní duchovní obnova, kterou povede o. Vojtěch Kodet. Program najdete na plakátech a našich internetových a facebookových stránkách. V sobotu 17. února bude mše sv. v 8:00 hod. jako obvykle.

V úterý 13. února se koná v kostele sv. Michaela Valentinská pouť. Začíná mší sv. v 17:00 hod., následuje přednáška jáhna Jana Špilara na téma Rosteme společně a končí modlitbou chval s kapelou Brno Worship. Těšit se můžete také na další doprovodný program.

V sobotu 24. února bude v klášteře Milosrdných bratří setkání lektorů. Budou připraveny tři přednášky, včetně rétoriky a pravidel správného přednesu. Setkání začíná ve 14:00 hod. a končí mší sv. v kostele sv. Leopolda. Více informací najdete na plakátě pod kůrem. Zváni jsou zvlášť ti, kteří ve svých farnostech čtou čtení při mši svaté.

Categories: Aktuality