V neděli 18. 9. 2016, v den sv. Josefa Kupertinského, kněze a minority, byl spuštěn v rámci restaurování loretánských varhan pro širokou veřejnost systém konkrétní podpory: adopce jednotlivých píšťal či rejstříků. Uhrazením rejstříku, několika píšťal či píšťaly je možné v symbolické ceně podpořit restaurování varhan a stát se tak kmotrem či kmotrou jednotlivých píšťal. Všech 474 píšťal je možné adoptovat konkrétními dárci, z toho 450 píšťal v manuálu je v hodnotě 1000 Kč, 24 pedálových píšťal je pak v hodnotě 2000 Kč.

Kontaktujte nás:

  • osobně v sakristii či kanceláři minoritského kostela sv. Janů v Brně
  • emailem loretabrno@seznam.cz
  • telefonicky 737 414 780.

Děkujeme za Vaši pomoc! Následně Vám předáme darovací smlouvu k podpisu, darovací certifikát a případná další účetní potvrzení. Dary je možné předat osobně či poslat převodem na účet Konventu minoritů v Brně (IČ 48514276): 101 403 4257/5500, VS 1726. Každý se tak v našich varhanách může stát tónem, který bude slyšet!

Děkujeme Vám. Pán Bůh Vám odplať!

Aktuální stav adopce: