Pozdrav z kláštera

Milí přátele a návštěvníci našeho kostela a kláštera, srdečně Vás zdravíme v tomto těžkém období. Pro nás všechny je to doba, kterou můžeme více věnovat modlitbě a úvahám o našem životě. Je to doba, kdy může více projevit vzájemnou lásku naším nejbližším v našem nejbližším okolí. Naše klášterní komunita podobným způsobem prožívá tyto nelehké chvíle. V našich Read more…

Videopozvánky na Noc kostelů 2018

Brno, minoritský kostel sv. Janů Program Noci kostelů 25. května 2018 18:00 – 18:05 Minoritské zvony 18:05 – 18:10 Požehnání na zahájení Noci kostelů 18:10 – 19:30 Koncert chval – Schola brněnské mládežesbormistr: Štěpán Policer 19:45 – 20:30 Varhanní koncertloretánské varhany rozezní Martin Jakubíček 20:30 – 21:15 Sborový koncert Českolipského dětského sboruřídí Read more…

Adopce píšťal loretánských varhan

V neděli 18. 9. 2016, v den sv. Josefa Kupertinského, kněze a minority, byl spuštěn v rámci restaurování loretánských varhan pro širokou veřejnost systém konkrétní podpory: adopce jednotlivých píšťal či rejstříků. Uhrazením rejstříku, několika píšťal či píšťaly je možné v symbolické ceně podpořit restaurování varhan a stát se tak kmotrem či kmotrou jednotlivých píšťal. Všech 474 píšťal je možné adoptovat konkrétními dárci, z toho Read more…