Prosíme o Váš hlas pro loretánské varhany v soutěži o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje za rok 2017, děkujeme!

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 1 na telefonní číslo: 736 301 599.

SMS zprávu můžete psát jak velkými, tak malými písmeny (bez diakritiky). SMS zprávu lze odeslat z jednoho mobilu JEN JEDENKRÁT.

https://www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/index.php


1. Brno, varhany v loretánské kapli při minoritském klášteře sv. Janů

Kategorie: díla výtvarného umění
Umístění: Brno, okres Brno město
Název památky, č. ÚSKP: varhany na kůru, 17416/07-55, positiv 37-799
Vlastník: Konvent Minoritů v Brně
Charakteristika: Předmětem restaurátorského zásahu byla varhanní skříň včetně uměleckořemeslné výzdoby a positiv nástroje, umístěné na kůru Loretánské kaple při kostele sv. Janů v Brně.
Opravy v roce 2017: Restaurování polychromované figurální výzdoby skříně – ak. mal. Renata Bartoňová Restaurování zlacených řezeb – Ladislav Moravec Restaurování nástroje – firma Kánský-Brachtl Krásné Loučky u Krnova Restaurování a rekonstrukce dekorativní povrchové úpravy varhanní skříně – ak. mal. Pavel Stirber.
Zhodnocení: Jde o nejstarší varhany v Brně, které se dochovaly ve velké části v původním stavu. V letech 2016 – 2017 byly zrestaurovány, a to včetně varhanní skříně a řezbářské výzdoby.

Hlasujte: HLA PAMATKY 1 na telefonní číslo: 736 301 599.

Děkujeme!