Milí přátele a návštěvníci našeho kostela a kláštera,

srdečně Vás zdravíme v tomto těžkém období. Pro nás všechny je to doba, kterou můžeme více věnovat modlitbě a úvahám o našem životě. Je to doba, kdy může více projevit vzájemnou lásku naším nejbližším v našem nejbližším okolí. Naše klášterní komunita podobným způsobem prožívá tyto nelehké chvíle.

V našich modlitbách na Vás všechny pamatujeme a vkládáme Vás do Nejsvětějšího Ježíšova Srdce. Jsme s Vámi duchovně při naší liturgické modlitbě. V klášterní kapli na modlitbě vždy v 7.30, 12.00, 16.45, 20.00 hodin. Zveme Vás, abyste k nám připojili zvláště při večerní modlitbě ve 20.00 hod., kdy se modlíme růženec a korunku k Božímu milosrdenství za zastavení epidemie.

Bratří kněží každý den slouží mše svaté na Vaše úmysly, o které jste dříve prosili. Neseme Vás v našich srdcích a žehnáme Vám.

Vaši bratři minorité