Ve čtvrtek 16. července po mši sv. v 15:30 bude adorace s modlitbou za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela. Na závěr bude pomazání olejem dovezeným z Libanonu.