Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je svaty-šarbel-web-644x380.jpg.

Ve čtvrtek 17. září po mši sv. v 15:30 bude adorace s modlitbou za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela. Na závěr bude pomazání olejem dovezeným z Libanonu.