Zveme Vás na adoraci s modlitbou za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela 20. 12. 2018.