Již dlouhou dobu průčelí naší brněnské Lorety bylo jaksi neúplné. K bohaté výzdobě nižších pater scházelo završení, které od postavení Lorety Mořicem Grimmem v letech 1723-1726 tvořila trojice archandělů. Jenže zub času se dokáže zakousnout i do toho nejtvrdšího kamene, a tak roku 1995 archandělé již nemohli zůstat na svém místě, neboť váha jejich kamenných těl začala představovat obecné ohrožení. Sochy byly sneseny dolů a čekaly na své zrestaurování.

Restaurátorské práce byly zahájeny roku 2001 ak. sochařem Václavem Fidrichem, který postupně zrestauroval původní barokní sochy a následně vytesal z božanovského pískovce sochy nové – kopie těch původních. Materiál původních archandělů byl totiž za cca 300 let v tak špatném stavu, že již nebylo vhodné, byť po zrestaurování, umísťovat původní sochy do náročných povětrnostních podmínek na atiku loretánského průčelí.

Letos v rámci postupné obnovy průčelí Lorety se záměrem maximálního využití lešení byli noví pískovcoví archandělé umístění na jim stavitelem určené místo.

Stalo se to v sobotu 27. srpna 2011. Jsme rádi, že archandělé jsou tady zpátky a že svým majestátným vzhledem zvou všechny kolemjdoucí k povznesení srdce k Bohu.

Děkujeme mistru sochaři za nádhernou kamenickou práci. Firmě s:Lukas za zajištění a úspěšnou realizaci vyzdvižení soch. Představitelům Magistrátu města Brna za významnou podporu realizace projektu. V neposlední řadě Vám všem, kterým je chrám Lorety i kostela sv. Janů blízký a podpořili jste ho jakýmkoliv způsobem. Bůh Vám žehnej.

Celkové náklady na restaurování a vytvoření kopií tří archandělů a dvou váz z balustrády Lorety činí: 2 240 000,- Kč.

V současné době probíhá též obnova fasády Lorety, na níž město Brno přispívá částkou 500 000,- Kč a Ministerstvo kultury ČR 700 000,- Kč. Tato částka se však na sochy archandělů nevztahuje, jak mylně informují některé noviny.