Slavnost sv. Františka z Assisi

Srdečně Vás všechny zveme na Slavnost sv. Františka z Assisi Program: 3.10.2017  – Vigilie 18.00 – Pobožnost TRANZITUS doprovází Svatomichalská gregoriánská schola 4.10.2017 – Slavnost svatého Františka 10.00 – mše svatá 15.30 – Slavnostní mše svatá hlavní celebrant P. Jan Bejček, OSB doprovází Schola Brněnské Mládeže

Bohoslužby

Bohoslužby Neděle: 7.30, 9.00, 10.30, 15.30, 17.00* Pondělí: 10.00, 15:30 Úterý: 10.00, 15.30, 18.00 Středa: 10.00, 15.30 Čtvrtek: 10.00, 15.30 Pátek: 10.00, 15.30 Sobota: 8.00 * Mše sv. v polském jazyce sloužena podle oznámení – sledujte naše stránky.* Msza św. dla Polaków jest odprawiana według ogłoszenia o godz. 17.00.

Únorové setkání 2014

Únorové setkání V rámci únorového setkání jsme s bratrem Bohdanem probírali téma: Růst člověka v utrpení. Klíčem k pochopení utrpení je Ježíš ukřižovaný, který vstupuje do lidského utrpení a proměňuje ho. Při pohledu na Ježíšův kříž si totiž uvědomujeme velikost Boží lásky k člověku, která v oběti kříže nedává prostor pro pochybnost, že jsme milováni. Někdy jsme v pokušení Read more…

Prosincové setkání skupinky Rytířstva Neposkvrněné

Prosincové setkání skupinky Rytířstva Neposkvrněné V tomto měsíci jsme společné setkání pojali poněkud netradičním způsobem. Naši rytíři byli pozváni na řadu mariánských akcí našeho minoritského kostela. Především pravidelně vedli modlitbu růžence ve dnech, kdy jsme si připomínali Mariánské svátky. Tento měsíc to byly hned tři významné svátky. 9.12. jsme slavili  Neposkvrněné početí Panny Read more…

Listopadové setkání

Listopadové setkání Ve středu 13. listopadu 2013 se sešla místní skupinka MI. Její členové vzali na sebe službu vedení růžence před bohoslužbou a během bohoslužby se aktivně zapojili při procesí do svaté chýše, když slavnostně nesli sochu Matky Boží za zpěvu litanií loretánských. Po bohoslužbě následovalo setkání skupinky, v rámci kterého si členové vyslechli přednášku Read more…

Říjnové setkání

Říjnové setkání Proběhlo ve středu 16. října 2013, právě v den 96. výročí založení Rytířstva Neposkvrněné svatým Maxmiliánem Maria Kolbem v Římě. Tento den jsme proto zasvětili duchovnímu odkazu tohoto světce a Mariánského díla, které za sebou zanechal. Začali jsme modlitbou korunky k Božímu milosrdenství, po kterém členové MI vedli růženec s biblickými dovětky. Otec Sebastian Kopeć nám Read more…

Setkání M. I. – září 2013

Ve středu 11. září 2013 se po prázdninové odmlce sešla brněnská skupinka Rytířstva Neposkvrněné ke společnému setkání. Bylo velmi příjemné, že se objevily nové tváře, které tak rozšířily řady rytířů a rytířek z Brna a okolí. Na dnešní setkání si připravil bratr Bohdan Heczko OFMConv přednášku zaměřenou na cíl Rytířstva Neposkvrněné. Přednáška vycházela z referátu otce Read more…

Přijmout smysl života

Přijmout smysl života Noel, Catherine, Cathy, Tom, Chuck, Bob. Šest postav, šestero osudů, šestero příběhů. Písničkář a muzikant s podmanivým úsměvem, jemuž se rozpadly iluze o lásce a slávě. Mladá osamělá žena, poznamenaná tím, že vyrůstala s deficitem lásky v neúplné rodině. Krásná vzdělaná mondéna, manželka a matka, prahnoucí spolu se svým mužem zejména po vzrušujícím životním stylu, Read more…

Rytíři Panny Marie Neposkvrněné putovali do Křtin

Rytíři Panny Marie Neposkvrněné putovali do Křtin Od ústředního kříže v horní části hřbitova se nesou modlitby bolestného růžence za duše v očistci, desátky jsou prokládány vroucími osobitými dušičkovými přímluvami, na dohled je bazilika Jména Panny Marie ve Křtinách. Po modlitbách zazní písně Matičko Kristova a latinská Salve Regina za doprovodu kytary představeného kláštera Konventu Read more…

Ostatky sv. Maxmiliána Marie Kolbeho v České republice

Ostatky sv. Maxmiliána Marie Kolbeho v České republice „Kdo je pro mě sv. Maxmilián Kolbe?“ takto začal svou homilii P. Damián Kaczmar náš spolubratr z Něpokalanova, který do brněnského konventu bratří minoritů přivezl relikvie Patrona těžkého století sv. Maxmiliána Kolbe. Ve své promluvě pak hovořil o jeho bohatém celoživotním dílu, jehož poslední velmi výraznou tečkou bylo obětování života Read more…