Zveme Vás ke společné modlitbě růžence v měsíci říjnu každé pondělí až pátek po mši sv. v 10h ve Svaté chýši a v 14:30 v kostele. V neděli pak ve 14:30 v kostele.