Shirim shiri

(Písně mi zpívej / Sing Songs to me)

Ave Musica (Brno)

Simona Holubcová – canto, liuto attiorbato, viola da gamba
Marie Matyášková – canto, viola da gamba
Patrik Matyášek – canto, viola da gamba
Věra Mikulášková – viola da gamba

Kapitulní síň Kláštera minoritů v Brne / Capitular Parlour of the Minorite Convent, Minoritská 1, Brno
19. října v 16:30 hod. / October 19, 2011, 4:30 p.m.

Výtežek dobrovolného vstupného bude venován klášteru