Příští neděli tj. 14. června bývalo zvykem, že jsme pořádali eucharistický průvod do katedrály. Letos to kvůli vládním nařízením možné nebude. V tento den bude slavnostní mše sv. v 15:30 hod. s hudebním doprovodem Scholy brněnské mládeže, po mši bude společná adorace a průvod po kostele.

Abyste nepřestávali tvořit jednotu, jezte pokrm, který vás vzájemně spojuje; abyste si byli vědomi, jakou máte cenu, pijte nápoj, kterým bylo zaplaceno vaše vykoupení.“ (liturgie hodin)
foto: Vit Hornik