V sobotu 24. března se Praha stala místem setkání pro ty, kterým není lhostejný život druhého člověka. Konal se zde již XII. ročník Pochodu pro život, který organizuje Hnutí Pro život ČR.

Ve 13 hodin sloužil kardinál Dominik Duka mši svatou, která byla obětována na úmysl ochrany lidského života od početí, za rodiče a lékaře.  Otec Duka povzbuzoval přítomné svým slovem a aktuální prosbou, že je potřeba, aby mladé rodiny měly více dětí, je nutné, abychom byli vytrvalí v boji proti maření lidského života. Pevným hlasem se postavil proti lživosti slovního spojení „umělé přerušení těhotenství“, protože pravdou je, že život je tímto zákrokem UKONČEN, nikoli přerušen…

Prostřednictvím TV Noe, České televize, Proglasu a dalších médií se jeho slova mohla šířit do všech stran.

Krátce po 14. hodině se průvod vydal centrem Prahy směrem k Václavskému náměstí. Někteří nesli v rukou bílé kříže, které symbolizovaly duše nenarozených dětí. Jiní nesli transparenty hlásající nesouhlas s potratovou politikou v naší zemi.

Na pochod se vydala i dveceti pěti členná brněnská skupinka iniciovaná Národním centrem Rytířstva Neposkvrněné. Tito brňáci rozdávali kolemjdoucím během průvodu medailky s Pannou Marií a nejnovější čísla časopisu Immaculata, který na svých stránkách též usiluje o kulturu života. Jedna naše rytířka, paní Jana, se dostala i do televizního zpravodajství ČT, kde vysvětlovala, proč na pochod přijela.

V průvodu byly zastoupeny všechny věkové kategorie – počínaje dětmi v kočárku nebo náruči rodičů až po starší seniory opírající se o francouzské hole. Místy prosvítil i hábit zasvěcené osoby. Někteří zpívali mariánské písně, jiní se modlili růženec, někdo vedl duchovní rozhovor nebo diskusi s kolemjdoucími.

Pochod byl zakončen na Václavském náměstí, kde promluvil i rakouský biskup Andreas Laun, který se pravidelně zapojuje a účastní Pochodů pro život v nejrůzějších zemích a státech. Celé shromáždění poté pokleklo a jedním hlasem se spojilo v modlitbu a zpívaný svatováclavský chorál.

Tereza Kozderová

Categories: Aktuality