Misijní neděle a misijní koláč 2011

23. října je Misijní neděle. Sbírka během mše svaté  této neděle bude určena na papežská misijní díla. Kromě toho bychom také chtěli podpořit naši minoritskou misii v Paraguayi, kde pracují naši spolubratři, kteří kdysi působili i v České republice (o. Marek Duda, o. Dariuš Gaczyński). Rádi bychom to udělali formou „Misijního koláče“. Koláče se budou prodávat před kostelem Read more…

Transitus

Svatý František z Assisi, nazývaný též patriarcha chudých, se rozloučil s tímto světem sobotního večera 3. října roku 1224. Bylo mu tehdy 45 let. Jako jeho duchovní synové jsme se společně shromáždili v 18 hodin v našem kostele spolu s věřícími, abychom pobožností Transitus – což znamená přechod – uctili památku blažené smrti našeho serafínského otce. Read more…

První řeholní sliby

Dne 05. 10. 2011 při mši svaté v 15:30náš minoritský novic br. František Juchelka (na fotografii uprostřed před minoritským klášterem v Krakově) složí své první řeholní sliby. Na tuto udalost Vás všechny srdečně zveme.

Slavnost sv. Františka z Assisi

Slavnost sv. Františka z Assisi TRIDUUM Předslavnostní triduum věnované františkánské spiritualitě: sobota 1. října, mše svatá v 15:30 h. neděle 2. října, mše svatá v 15:30 h. pondělí 3. října, mše svatá v 15:30 h. TRANSITUS Pondělí 3. října v 18 hodin – pobožnost k uctění blažené smrti sv. Františka z Assisi, zpěvem doprovodí Svatomichalská gregoriánská schola DEN SLAVNOSTI úterý 4. října – mše svaté v 10:00 a v 15:30 hodin Hlavním Read more…

Příprava na svátosti

Příprava dospělých Nový kurz přípravy dospělých zájemců o křest v minoritské farnosti svatých Janů začne od října 2011. Zájemci se mohou hlásit v sakristii nebo ve farní kanceláři. Přípravu povede otec Sebastian Gruca ([email protected]). Všichni případní zájemci jsou srdečně zváni. Příprava biřmovanců Příprava ke svátosti biřmování v naší minoritské farnosti svatých Janů začne od října 2011. Read more…