Pouť rytířů Neposkvrněné a čtenářů časopisu Immaculata na Cvilín

Poutníci k věčnosti Kdo by neznal píseň „Každý z nás na této zemi poutníkem je k věčnosti?“ S trochou nadsázky lze říci, že tuto pravdu víry nám připomíná každá pouť na jakékoliv poutní místo. Pozemský život člověka je jenom provizoriem, přípravou pro věčnost. Tato myšlenka získala pro nás zcela zvláštní „příchuť“ v sobotu 13. srpna, kdy Read more…

Pouť na Cvilín

Dne 13. sprna 2011 zveme všechny Rytíře Neposkvrněné, všechny čtenáře našeho časopisu Immaculata, avšak nejen je, ale i všechny přátele a příznivce sv. Maxmiliána M. Kolbeho na pouť k Panně Marii Cvilínské. Z Brna bude vypraven autobus. Sraz na starém autobusovém stanovišti před hotelem Grand v 7.00 hodin. Předpokládaný návrat do Brna kolem 19.00 hodin. Cena poutě je 300,- Read more…

Odpoledne se sv. Maxmiliánem

U příležitosti 70. výročí mučednické smrti sv. Maxmiliána Maria Kolbeho Vás zveme ve čtvrtek 16.6.2011 do minoritského kostela sv. Janů na odpoledne se sv. Maxmiliánem. Program: 14:45 Korunka k Božímu milosrdenství 15:00 Růženec 15:30 Mše svatá ke cti sv. Maxmiliána kázání o. Damian Kaczmar, minorita z Niepokalanova Po Mši svaté: pobožnost ke cti sv. Maxmiliána a uctívání ostatků Přednáška: Život sv. Maxmiliána následováním Ježíše Krista

Fatimsko-loretánský den – červen

13. června 2011 – Kostel sv. Janů Program: 14.45 – Korunka k Božímu milosrdenství 15.00 – Růženec 15.30 – Mše svatá –  hlavní celebrant o. Marek Duda, minorita, misionář z Paraguaye, sbírka bude určena na potřeby minoritské misie v Paraguayi po mši svaté: – františkánská korunka a svátostné požehnání – průvod do Svaté chýše se sochou Panny Marie a loretánské litanie – po zakončení setkání s misionářem v kapitulní síni  

Slavnost Božího Těla

Slavnost Božího Těla s průvodem po městě Něděle 26.6.2011 Minoritská farnost sv. Janů a farnost sv. Jakuba zvou věřící na Slavnost Božího Těla Začátek v 15:30 mší svatou u minoritů (kostel sv. Janů) Zakončení v kostele sv. Jakuba Hlavní celebrant: P. ThMgr. Bronislav Ignác Kramár, OPraem., opat želivský

Svatodušní bdění u minoritů

„A Duch i nevěsta praví: Přijď! A kdokoli to slyší, ať řekne: Přijď! Kdo žízní, ať přistoupí, kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.“ (Zj 22,17) 11. června 2011 od 20.00 do 22.00 hodin Kostel sv. Janů. srdečně zvou bratři minorité

Fatimsko-loretánský den

13. května, v den 94. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, jsme v našem kostele tradičně slavili Fatimsko-loretánský den. Tentokrát byl hlavním celebrantem liturgie o. Miroslav Herold, jezuita z Brna. Od tohoto dne jsme navázali na františkánskou tradici a 13. dne každého měsíce, když slavíme tento den, se po mši svaté budeme modlit františkánskou korunku a rozjímat o sedmi radostech života Panny Read more…

Večer milosrdenství

Dne 30. dubna jsme v našem kostele společně prožili vigilii svátku Božího milosrdenství. Tento večer vedla komunita Emmanuel z Brna. Během něj zazněly chvály a svědectví o Božím Milosrdenství. Vrcholem večera byla pak adorace před Nejsvětější Svátostí a svátostné požehnání. Současně po celý čas vigilie probíhaly služby komunity Emmanuel: žehnání, přímluvná modlitba a svátost smíření.