Pozvánka na fatimsko-loretánský den

13. května 2011 Program: 14.45 korunka k Božímu milosrdenství 15.00 růženec 15.30 mše svatá – hlavní celebrant P. Miroslav Herold Po ni františkánská korunka před Nejsvětější svátostí a svátostné požehnání, průvod do Lorety a loretánské litanie

blahoslavený Jan Pavel II.

„ Očekávaný den nadešel; nadešel rychle, protože tak se to zalíbilo Pánu: Jan Pavel II. je blahoslavený!“ (z homilie Benedikta XVI.) Mnozí z nás se s ním mohli setkat. Zajímavý článeček na minorite.cz.

Pozvánka na 15. FSM

Ve dnech 1. až 5. července se na Cvilíně u Krnova uskuteční 15. Františkánské setkání mládeže. Tentokrát je tématem setkání „Budete mými svědky“. V programu: – svědectví – koncert skupiny Fioretti – večer smíření, – možnost celodenní adorace, – rozhovory ve skupinkách, – přednášky na téma jak být svědky, – společná modlitba . . Read more…

Večer milosrdenství

Sobota 30.4.2011 v 19.00 hodin Program: Chvály zpěvem Zamyšlení nad Božím milosrdenstvím Ponoření se do Božího milosrdenství před vystavenou Nejsvětější svátostí Nabídka přímluvné modlitby, rozhovorů, osobního žehnání a svátosti smíření Průvod a svátostné požehnání