Pouť na Cvilín

Dne 13. sprna 2011 zveme všechny Rytíře Neposkvrněné, všechny čtenáře našeho časopisu Immaculata, avšak nejen je, ale i všechny přátele a příznivce sv. Maxmiliána M. Kolbeho na pouť k Panně Marii Cvilínské. Z Brna bude vypraven autobus. Sraz na starém autobusovém stanovišti před hotelem Grand v 7.00 hodin. Předpokládaný návrat do Brna kolem 19.00 hodin. Cena poutě je 300,- Read more…

Odpoledne se sv. Maxmiliánem

U příležitosti 70. výročí mučednické smrti sv. Maxmiliána Maria Kolbeho Vás zveme ve čtvrtek 16.6.2011 do minoritského kostela sv. Janů na odpoledne se sv. Maxmiliánem. Program: 14:45 Korunka k Božímu milosrdenství 15:00 Růženec 15:30 Mše svatá ke cti sv. Maxmiliána kázání o. Damian Kaczmar, minorita z Niepokalanova Po Mši svaté: pobožnost ke cti sv. Maxmiliána a uctívání ostatků Přednáška: Život sv. Maxmiliána následováním Ježíše Krista

Fatimsko-loretánský den – červen

13. června 2011 – Kostel sv. Janů Program: 14.45 – Korunka k Božímu milosrdenství 15.00 – Růženec 15.30 – Mše svatá –  hlavní celebrant o. Marek Duda, minorita, misionář z Paraguaye, sbírka bude určena na potřeby minoritské misie v Paraguayi po mši svaté: – františkánská korunka a svátostné požehnání – průvod do Svaté chýše se sochou Panny Marie a loretánské litanie – po zakončení setkání s misionářem v kapitulní síni  

Slavnost Božího Těla

Slavnost Božího Těla s průvodem po městě Něděle 26.6.2011 Minoritská farnost sv. Janů a farnost sv. Jakuba zvou věřící na Slavnost Božího Těla Začátek v 15:30 mší svatou u minoritů (kostel sv. Janů) Zakončení v kostele sv. Jakuba Hlavní celebrant: P. ThMgr. Bronislav Ignác Kramár, OPraem., opat želivský

Svatodušní bdění u minoritů

„A Duch i nevěsta praví: Přijď! A kdokoli to slyší, ať řekne: Přijď! Kdo žízní, ať přistoupí, kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.“ (Zj 22,17) 11. června 2011 od 20.00 do 22.00 hodin Kostel sv. Janů. srdečně zvou bratři minorité

Fatimsko-loretánský den

13. května, v den 94. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, jsme v našem kostele tradičně slavili Fatimsko-loretánský den. Tentokrát byl hlavním celebrantem liturgie o. Miroslav Herold, jezuita z Brna. Od tohoto dne jsme navázali na františkánskou tradici a 13. dne každého měsíce, když slavíme tento den, se po mši svaté budeme modlit františkánskou korunku a rozjímat o sedmi radostech života Panny Read more…

Večer milosrdenství

Dne 30. dubna jsme v našem kostele společně prožili vigilii svátku Božího milosrdenství. Tento večer vedla komunita Emmanuel z Brna. Během něj zazněly chvály a svědectví o Božím Milosrdenství. Vrcholem večera byla pak adorace před Nejsvětější Svátostí a svátostné požehnání. Současně po celý čas vigilie probíhaly služby komunity Emmanuel: žehnání, přímluvná modlitba a svátost smíření.

Pozvánka na fatimsko-loretánský den

13. května 2011 Program: 14.45 korunka k Božímu milosrdenství 15.00 růženec 15.30 mše svatá – hlavní celebrant P. Miroslav Herold Po ni františkánská korunka před Nejsvětější svátostí a svátostné požehnání, průvod do Lorety a loretánské litanie

blahoslavený Jan Pavel II.

„ Očekávaný den nadešel; nadešel rychle, protože tak se to zalíbilo Pánu: Jan Pavel II. je blahoslavený!“ (z homilie Benedikta XVI.) Mnozí z nás se s ním mohli setkat. Zajímavý článeček na minorite.cz.