Svatý František z Assisi, nazývaný též patriarcha chudých, se rozloučil s tímto světem sobotního večera 3. října roku 1224. Bylo mu tehdy 45 let.

Jako jeho duchovní synové jsme se společně shromáždili v 18 hodin v našem kostele spolu s věřícími, abychom pobožností Transitus – což znamená přechod – uctili památku blažené smrti našeho serafínského otce.

Během tohoto večera jsme vzpomínali na ten okamžik, kdy sv. František vítal s klidem v duši sestru smrt jako klíčnici nebes a s radostí vstupoval do nebeské vlasti. Naše rozjímání doprovázely gregoriánské zpěvy z minoritského graduálu.

Categories: Aktuality