Misijní neděle L.P. 2011

Pokoj a dobro!

Milí farníci, s velkou radostí a  vděčností jsme obdrželi zprávu o vaší aktivitě během misijní neděle 23.10.2011. Je to pro nás vždy povzbuzující, když vidíme, kolik lidí má otevřené srdce i dlaně pro pomoc potřebným a s jakým nasazením se snaží. A to i přes tíživou finanční situaci, která se lidí v ČR začíná také dotýkat. Děkujeme také bratřím minoritům, že vás povzbuzují a pomáhají vám realizovat dobro pro druhé. NÁŠ MILUJÍCÍ BŮH VÁM VŠE STONÁSOBNĚ ODPLATÍ. A chceme vás ujistit, že se za všechny naše dobrodince (tedy i za vás) dennodenně modlíme při mši svaté a také během nepřetržité adorace, kterou tady v kapli máme. Je to velká síla, když se před svatostánkem stále někdo modlí. To poznáváme v běžném každodenním životě téměř hmatatelně.

A to je odrazový můstek a základ pro pomoc těm nejchudším a nejpotřebnějším po všech stránkách. Stále se snažíme hledat a plnit Boží vůli a dělat co můžeme a jak můžeme. Děkujeme, že jste svou též i modlitební pomocí s námi a se všemi, kterým jsme nablízku. Nedávno jsme na splátky koupili dvě lehká nákladní auta, která slouží k práci s dětmi a ke každodennímu rozvozu chleba. Automobily ke své práci nezbytně potřebujeme, protože osady, ve kterých působíme, jsou od sebe značně vzdálené. Váš finanční dar tedy použijeme na splacení části dluhu těchto aut a část použijeme také na potřebné základní věci pro práci s dětmi či na léky a lékaře pro nemocné.

Boží milost vám vyprošují bratři minorité a sestry františkánky z Centra Božího milosrdenství v Paraguayi.

 

 

Categories: Aktuality