Dne 05. 10. 2011 při mši svaté v 15:30náš minoritský novic br. František Juchelka (na fotografii uprostřed před minoritským klášterem v Krakově) složí své první řeholní sliby.

Na tuto udalost Vás všechny srdečně zveme.

Categories: Aktuality