Srdečně zveme na Vánoční bohoslužby.

24.12.2011 – Štědrý den

 • 08.00 – rorátní mše sv.
 • 15.30 – vánoční vigilijní mše sv. pro rodiny s dětmi
 • 24.00 – půlnoční mše sv. – Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční „Hej, mistře!“

25.12.2011 – Slavnost Narození Páně

 • 07.30
 • 09.00
 • 10.30
 • 15.30 – koledová mše – Brněnští trubači

26.12.2011 – Svátek sv. Štěpána

 • 10.00
 • 15.30 – Vojtěch Javora: Česká vánoční mše, komorní smíšený sbor Kantila

27.12.2011 – Slavnost sv. Jana Evangelisty – pouť v minoritském kostele

 • 10.00
 • 15.30 – hlavní poutní mše sv. – celebruje: Marián Rudolf Kosík OPraem – opat premostrátského kláštera z Nové Říše
  – František Xaver Brixi: Missa pastoralis, Brněnský komorní sbor

28.12.2011 – Svátek svatých Betlémských dětí, mučedníků

 • 10.00
 • 15.30

29.12.2011 – sv. Tomáš Becket

 • 10.00
 • 15.30

30.12.2011 – Svátek Svaté rodiny

 • 10.00
 • 15.30

31.12.2011 – sv. Silvestr

 • 15.30 – děkovná mše sv. na poděkování za uplynulý rok

1.1.2012 – Slavnost Matky Boží Panny Marie

 • 07.30
 • 09.00
 • 10.30
 • 15.30 – Vánoční písně a pastorely, soprán Ivana Mikesková

6.1.2012 – Slavnost Zjevení Páně

 • 10.00
 • 15.30 – České a moravské vánoční koledy, Schola brněnské mládeže

8.1.2012 – Svátek Křtu Páně

 • 07.30
 • 09.00
 • 10.30
 • 15.30 – Vánoční písně a spirituály, DNA – Dej Nám Akord
Categories: Aktuality