2011-04-00 – Objevujeme svůj křest

Během postní doby vrcholí příprava katechumenů k svatému křtu. Probíhají tzv. skrutinia, neboli zkoušky, které jsou zaměřena na osvobození od hříchu a ďábla a posilují v Kristu (témata voda, světlo, život). Dalšími obřady v postní době je předávání pokladů víry, tj. Vyznání víry a Otčenáš.