Velikonoční liturgie

Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota 5.-7.4. SBM – doprovod velikonoční liturgie pod vedením Štěpána Policera Velký pátek – Svatomichalská gregorianská schola pod vedením Josefa Gerbricha

Absolventský koncert: Michala Jančíka

Absolventský koncert, 10.3.2011, 19:30, Minoritský kostel sv. Janů, Brno Program: Peace upon you, Jerusalem (Arvo Pärt) Zwei better (Arvo Pärt) L´abbé Agathon (Arvo Pärt) Adam´s Lament (Arvo Pärt) Účinkují: Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno Kantilénka, přípravné oddělení Tin Tin Ensemble, příležitostný smíšený sbor Komorní smyčcový orchestr Martina Kirová – klavír Read more…

Giuseppe Porsile: Il Sacrificio di Gefte (novodobá premiéra)

Porsile patřil mezi nejvýznamnější hudebníky ve službách habsburského císaře Karla VI. Oratorium Il Sacrificio di Gefte (Jeftova oběť) poprvé zaznělo v císařské kapli ve Vídni v postní době roku 1724. Jediné další provedení je doloženo o rok později v Brně. Zde si oratoria získala ve dvacátých a třicátých letech 18. století velkou oblibu, zásluhou urozených mecenášů byla uváděna každoročně v hojném počtu. Minoritský Read more…