Evropská občanská iniciativa „Jeden z nás“ („One of Us – http://www.oneofus.eu) má za cíl sesbírat nejméně jeden milion podpisů v nejméně sedmi ze sedmadvaceti členských státech EU a tím vyzvat Evropskou komisi, aby se zabývala peticí zaměřenou na ochranu lidského života. Iniciativu je možné podpořit v online petici přímo na stránkách Evropské komise https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000005/public/index.do?lang=cs. České znění petice je k dispozici ke stažení na stránkách Hnutí pro život ČR.

Cílem iniciativy „Jeden z nás“ je podpořit v Evropě ochranu lidského života od početí v možnostech kompetencí EU. Na základě nedávného rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie Brüstle vs. Greenpeace požaduje, aby EU ukončila financování aktivit, které předpokládají zničení lidských embryí, zejména v oblasti výzkumu, rozvojové pomoci a veřejného zdraví. Toto má být dosaženo změnou ve finančních směrnicích EU, které vymezují výdaje z rozpočtu EU. Jedná se o jednu z prvních registrovaných Evropských občanských iniciativ v EU.

Iniciativa doufá v zavedení konkrétních etických standardů v Evropě týkajících se respektu důstojnosti každého člena lidské rodiny bez ohledu na jeho stáří. V rozpočtu EU by měla být zavedena konkrétní opatření zakazující ničení lidského života. Iniciativa rovněž předpokládá politickou změnu a větší povědomí o potřebě respektovat přání tolika občanů Evropy a pozitivní ovlivnění soudní pravomoci Evropského soudu pro lidská práva, který rozhoduje v mnoha bioetických případech.

Sběr podpisů je možný do 1. listopadu 2013.

Categories: Aktuality