Zveme Vás na celonoční adoraci k zahájení adventní doby od 20:00 do 7:30.