Pobožnosti k Ježíšovu Božskému Srdci se u minoritů konají vždy po odpolední mši svaté (tj. cca v 16:15 hod.).

Útěcho duše mé, Ježíši můj,
dobro mé nejvyšší při mně vždy stůj;
Tebe jen samého sobě žádám,
v Tvé jméno naději všechnu skládám.

Categories: Aktuality