V tomto týdnu oslavíme:
– v úterý 25. červencesvátek sv. Jakuba, apoštola
– ve středu 26. července památku sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
– ve čtvrtek 27. července památku sv. Gorazda a druhů
– v sobotu 29. července památku sv. Marty, Marie a Lazara
– v neděli 30. července 17. neděli v mezidobí

Dnes je Světový den prarodičů a seniorů, vyhlášený papežem Františkem.Senioři mohou získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek.Pro seniory lze odpustek získat účastí na některé ze mší svatých sloužených u příležitosti tohoto dne. Vzhledem k tomu, že někteří starší lidé se ze zdravotních důvodů nemohou zúčastnit mše svaté osobně, je odpustek rozšířen i na ty, kteří se jí zúčastní prostřednictvím televize, rozhlasu nebo internetu. Odpustky jsou uděleny také všem, kdo u příležitosti tohoto dne vykonají skutek milosrdenství tím, že navštíví staršího člověka.

Milí rodiče, i v příštím školním roce bude v naší farnosti probíhat výuka náboženství.Přihlášky jsou na stolku vzadu v kostele. Odevzdávat je můžete do konce srpna v zákristii nebo ve farní kanceláři.

Categories: Aktuality