V tomto týdnu oslavíme:

–  v pondělí 14. srpna svátek sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka 1. řádu sv. Františka. Po mši sv. v 10:00 a 15:30 hod. se pomodlíme litanie k sv. Maxmiliánovi a bude uděleno požehnání jeho ostatky.
– v úterý 15. srpna slavnost Nanebevzetí Panny Marie – doporučený svátek
– v neděli 20. srpna 20. neděli v mezidobí

Milí rodiče, i ve školním roce 2023/2024 bude v naší farnosti probíhat výuka náboženství.

Od října bude v naší farnosti také možnost přípravy ke křtu dospělých a k prvnímu sv. přijímání.

Všechny přihlášky si můžete vyzvednout v zákristii. Odevzdávat je můžete do konce srpna v zákristii nebo ve farní kanceláři.

Categories: Aktuality