Drazí farníci a návštěvníci našeho kostela sv. Janů,

v souvislostí s vládou vyhlášeným nouzovým stavem nás všechny otec biskup Vojtěch vybízí, abychom se na úmysl zastavení nákazy každý večer ve 20.00 hodin spojili v modlitbě. Modleme se tedy na tento úmysl růženec a korunku k Božímu milosrdenství.

V úterý 17.3.2020 nás všechny otec biskup vybízí k citelnému a celodennímu půstu na stejný úmysl.

Informujeme Vás také, že náš minoritský kostel sv. Janů bude otevřen k soukromě modlitbě denně od 9.00 do 17. hodin.

Ve svých modlitbách na Vás denně pamatujeme.

Vaši bratři minorité

Categories: Aktuality