.     Milí bratři a sestry, vzhledem k omezení počtu účastníků bohoslužeb na 10 nebudou veřejné bohoslužby. Otec biskup Vojtěch dává dispenz od nedělní účasti na mši svaté. Máme samozřejmě slavit neděli, nejlépe bohoslužbou slova v rodině nebo malém společenství, případně prožít mši skrze televizi Noe nebo rádio Proglas.

·       U nás v kostele budeme zpovídat od pondělka do pátku v těchto časech: 9:30 – 10:15 a od 15:00 – 15:45.  V neděli 8:45 – 9:15, 10:00 – 10:30, 15:00 – 15:30.

·       Svaté přijímání budeme podávat ve všední dny v 10:00, 15:30 a v 16:00, v neděli budeme podávat v 9:00, 10:30 a v 15:30.

·       Výstav nejsvětější svátosti bude od 10:00 do 15:30.

·       Zaručujeme odsloužení mší svatých na již přijaté úmysly, a to při mších slavených soukromě.

·       Veškeré pravidelné akce ve větších skupinách se až do odvolání ruší, příští neděli též neproběhne obvyklá akce Misijní koláč.

·       Chraňme zdraví své i druhých a respektujme rozhodnutí státních orgánů i církevních představených a modleme se za ně i za všechny lidi, zvláště nemocné, umírající a ty, kdo o ně pečují. Děkujeme za pochopení.

. Milí farníci a přátelé, zvláště v této těžké době na vás pamatujeme v modlitbě. Zůstaňme spojeni v modlitbě za ukončení pandemie modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria.

Vaši bratři minorité.