Květná neděle (během bohoslužby v 15.30 h.)
– liturgické zpěvy v podání Svatomichalské gregoriánské scholy, řídí: Josef Gerbrich
– chorální pašije podle sv. Lukáše

Zelený čtvrtek (během bohoslužby v 15.30 h.)
– liturgické zpěvy v podání Scholy brněnské mládeže, řídí: Štěpán Policer
– B. Jeremiáš: Smutná duše, J. Olejník: Kde je opravdová láska, V. Renč: Poslední večeře, Ubi caritas, Vodo života, Zůstaňte zde…

Velký pátek (během bohoslužby v 15.30 h.)
– liturgické zpěvy v podání Scholy brněnské mládeže, řídí: Štěpán Policer
– B. Jeremiáš: Jeruzaléme, vstaň! Opona chrámová, Zd. Pololáník: Pašije podle sv. Jana, B. Kašpar: Ukřižovaný Kriste, G. A. Petri: Adoramus Te, Christe, Soudce všeho světa, Výčitky…

Bílá sobota (během bohoslužby v 20.00 h.)
– liturgické zpěvy v podání minoritské scholy.
– Surrexit Christus, Aleluja, Litanie ke všem svatým, Resusito, Te Deum…

Neděle Zmrtvýchvstání Páně (během bohoslužby v 15.30 h.)
W. A. Mozart: Korunovační mše, KV 317
G. F. Händel: Hallelujah
J. Gruber: Terra tremuit
I. Reimann: Regina coeli

soprán: Jana Tajovská Krajčovičová
alt: Táňa Janošová
tenor: Ondřej Koplík
bas: Martin Gurbaľ
varhany: David Postránecký

Brněnský komorní sbor a hosté
Brněnský akademický orchestr
diriguje: Štěpán Policer

Categories: Aktuality