Farnost, která duchovně roste, potřebuje kvalitni duchovní stravu. Proto jsme opět pozvali na jednodenní duchovní obnovu irského misionáře, vincenciánského kněze o. Pat Collinse, který je především zapojený do nové evangelizace.

Základním předpokladem této evangelizace je očekávající víra, o níž otec hovořil ve svých promluvách a přednášce. Očekávající víra je charisma pocházející od Božího Ducha. Sv. Pavel se o tomto charismatu zmiňuje v prvním listě Korinťanům. 12,8-10.

Přednášky připravily zúčastněné na večerní adoraci, při které jsme prosili za dar očekávající víry a za uzdravení. O. Pat nás povzbuzoval, abychom měli stejný postoj víry jako žena z evangelia, která mnoho let trpěla krvotokem. Jako ona jsme se ve víře dotýkali uzdravujícího Krista v Nejsvětější svátosti.

Obnovy se zúčastnilo asi 300 lidí, kteří měli možnost setkat se s Kristem i mezi sebou a načerpat sílu i inspiraci k nové evangelizaci. Doufáme, že i v budoucnosti o. Pat Collins znovu navštíví naši farnost a bude nám předávat plody své bohaté zkušenosti s Ježíšem.

Zde si můžete stáhnout nahrávky přednášek:

1. přednáška
2. přednáška
3. přednáška

Categories: Aktuality