Farnost svatých Janů Vás zve k farní pěší pouti na Vranov u Brna v sobotu 5. října 2019. Sraz je v 9 h u kříže v Útěchově.