13. května, v den 94. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, jsme v našem kostele tradičně slavili Fatimsko-loretánský den. Tentokrát byl hlavním celebrantem liturgie o. Miroslav Herold, jezuita z Brna. Od tohoto dne jsme navázali na františkánskou tradici a 13. dne každého měsíce, když slavíme tento den, se po mši svaté budeme modlit františkánskou korunku a rozjímat o sedmi radostech života Panny Marie. Po této korunce bude následovat svátostné požehnání a průvod se sochou Panny Marie Loretánské do Svaté chýše, při kterém budeme zpívat loretánské litanie.

 

Categories: Aktuality