Svátost smíření (individuálně)
Po – Pá: 9:30 – 10:00
15:00 – 15:30
Neděle: 8:30 – 9:00
10:00 – 10:30
15:00 – 15:30

Svaté přijímání (individuálně)
Po – Pá: 9:30 – 10:30
15:00 – 16:00
Neděle: 8:30 – 11:00
15:00 – 16:00