Ve Svatém týdnu budeme zpovídat od pondělí do středy od 9:00 do 11:30 hod. a od 14:30 do 16:30 hod. Od Zeleného čtvrtka do neděle Zmrtvýchvstání Páně zpovídat nebudeme.


Na Zelený čtvrtek bude v 7:30 hod. modlitba ranních chval a četby a v 8:00 pobožnost na Svatých schodech. Na Velký pátek a na Bílou sobotu budemodlitba ranních chval a četby vždy v 8:00 hod. a v 8:30 pobožnost na Svatých schodech.


Velikonoční Triduum zahájíme na Zelený čtvrtek
 bohoslužbou na památku Večeře Páně v 15:30 hod. Po mši svaté bude tichá adorace v Getsemanské zahradě do 18:30 hod.


Obřady Velkého pátku začnou v 15:30 hod.
 Je to den přísného postu: zdrženlivosti od masa (zavazuje od 14 let) a újmy v jídle (zavazuje od 18 do 60 let). V tento den bude sbírka na udržování Božího hrobu v Jeruzalémě. Bezprostředně po obřadech začne novéna k Božímu Milosrdenství. V tento den bude možnost setrvat namodlitbě u Božího hrobu v Loretě do 18:30 hod.


Velikonoční vigilii na Bílou sobotu zahájíme v 19:00 hod. Prosíme, přineste si s sebou svíce. 
Žehnání ohně se bude konat jako obvykle u vstupu do kostela. V tento den bude možnost setrvat na modlitběu Božího hrobu v Loretě do 18:30 hod.


Obřady velikonočního Tridua bude svým zpěvem doprovázet Schola brněnské mládeže.

V neděli 17. dubna je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Mše svaté budou jako obvykle v neděli.

Ve středu 13. dubnapo mši svaté v 15:30 hod. bude pobožnost křížové cesty Via Dolorosa – po ulici města Jeruzaléma, s projekcí fotek ze Svaté země. Křížovou cestu povedou ministranti a Rytířstvo Neposkvrněné.


Přehled termínů předvelikonočních svátostí smíření a velikonočních bohoslužeb v našem kostele najdete na plakátech a také na letáčcích, které jsou na stolku pod kůrem. Jsou doplněny o několik bodů, které tam před týdnem nebyly. Proto si je vyzvedněte znovu, abyste měli přehled.

Dne 1. května organizujeme farnípouť k Panně Marii Sedmibolestné na Cvilín u Krnova. Přihlásit se můžete v zákristii, kde také obdržíte bližší informace.

Categories: Aktuality