Dnes je Květná neděle – sbírka je na topení v našem kostele.

Ve středu 5. dubna po mši sv. v 15:30 hod. bude pobožnost křížové cesty Via Dolorosa – po ulici města Jeruzaléma, s projekcí fotek ze Svaté země. Křížovou cestu povedou farníci.

Ve středu 5. dubna v 18:30 hod. zveme do našeho kostela na večer chval, vedený společenstvím Brno Worship.

Ve Svatém týdnu budeme zpovídat od pondělí do středy od 9:00 do 11:30 hod. a od 14:30 do 16:30 hod. Od Zeleného čtvrtka do velikonočního pondělí zpovídat nebudeme.

Na Zelený čtvrtek bude v 7:30 hod. modlitba ranních chval a četby a v 8:00 hod. pobožnost na Svatých schodech. Na Velký pátek a na Bílou sobotu budemodlitba ranních chval a četby vždy v 8:00 hod. a v 8:30 hod. pobožnost na Svatých schodech.

Velikonoční Triduum zahájíme na Zelený čtvrtek bohoslužbou na památku Večeře Páně v 15:30 hod. Po mši sv. bude tichá adorace v Getsemanské zahradě do 19:00 hod.

Obřady Velkého pátku začnou v 15:30 hod. Je to den přísného postu: zdrženlivosti od masa (zavazuje od 14 let) a újmy v jídle (zavazuje od 18 do 60 let). V tento den bude sbírka na udržování Božího hrobu v Jeruzalémě. Bezprostředně po obřadech začne novéna k Božímu Milosrdenství. V tento den bude možnost setrvat namodlitbě u Božího hrobu v Loretě do 19:00 hod.

Velikonoční vigilii na Bílou sobotu zahájíme v 19:00 hod. Prosíme, přineste si s sebou svíce. Žehnání ohně se bude konat jako obvykle u vstupu do kostela. V tento den bude možnost setrvat na modlitběu Božího hrobu v Loretě do 18:30 hod.

Obřady velikonočního Tridua bude svým zpěvem doprovázet Schola brněnské mládeže a Minoritská schola.

V neděli 9. dubna je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Mše sv. budou jako obvykle v neděli. Při odpolední mši sv. zazní Missa sancti Josephi v podání Svatojakubského chrámového sboru a orchestru.

Přehled termínů předvelikonočních svátostí smíření a velikonočních bohoslužeb v našem kostele najdete na plakátech a také na letáčcích, které jsou na stolku pod kůrem.
Milí farníci, rodiny z naší farnosti vás srdečně zvou na společnou oslavu Vzkříšení našeho Pána. Oslava začíná obědem v neděli 9. dubna ve 12:30 hod. v Hospůdce u Václava ve Veverské Bítýšce. Hlásit se můžete nejpozději dnes v zákristii nebo na e-mailové adrese: 

[email protected].

Categories: Aktuality