Dnes je Květná neděle.

Ve středu 27. března po mši sv. v 15:30 hod. bude pobožnost křížové cesty Via Dolorosa – po ulici města Jeruzaléma, s projekcí fotek ze Svaté země. Křížovou cestu povedou farníci.

Ve Svatém týdnu budeme zpovídat od pondělí do středy od 9:00 do 11:30 hod. a od 14:30 do 16:30 hod. Od Zeleného čtvrtka do velikonočního pondělí zpovídat nebudeme.

Na Zelený čtvrtek bude v kostele v 7:30 hod. modlitba ranních chval a četby a v 8:00 hod. pobožnost na Svatých schodech. Na Velký pátek a na Bílou sobotu budemodlitba ranních chval a četby v Loretě vždy v 8:00 hod. a v 8:30 hod. pobožnost na Svatých schodech.

Velikonoční Triduum zahájíme na Zelený čtvrtek bohoslužbou na památku Večeře Páně v 15:30 hod. Po mši sv. bude tichá adorace v Getsemanské zahradě do 19:00 hod.

Obřady Velkého pátku začnou v 15:30 hod. Je to den přísného postu: zdrženlivosti od masa (zavazuje od 14 let) a újmy v jídle (zavazuje od 18 do 60 let). V tento den bude sbírka na udržování Božího hrobu v Jeruzalémě. Bezprostředně po obřadech začne novéna k Božímu Milosrdenství. V tento den bude možnost setrvat namodlitbě u Božího hrobu v Loretě do 19:00 hod.

Velikonoční vigilii na Bílou sobotu zahájíme v 19:00 hod. Prosíme, přineste si s sebou svíce. Žehnání ohně se bude konat jako obvykle u vstupu do kostela. V tento den bude možnost setrvat na modlitběu Božího hrobu v Loretě do 18:30 hod. Po skončení vigilie se sejdeme k malému občerstvení a agapé v kapitulní síni. Ivy můžete přinést něco dobrého na zub, vlastní koláče, buchty apod. Přinášet je můžete na Zelený čtvrtek, Velký pátek nebo Bílou sobotu do zákristie.

Obřady velikonočního Tridua bude svým zpěvem doprovázet Schola brněnské mládeže a Minoritská schola.

V neděli 31. března je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Mše sv. budou jako obvykle v neděli.

Přehled termínů předvelikonočních svátostí smíření a velikonočních bohoslužeb v našem kostele najdete na plakátech a také na letáčcích, které jsou na stolku pod kůrem.

Dne 1. května organizujeme farní pouť k Panně Marii Sedmibolestné na Cvilín u Krnova. Přihlásit se můžete v zákristii, kde také obdržíte bližší informace.

Zveme mládež ve věku 14 až 19 let na víkendové setkání do zdejšího kláštera, které se uskuteční od 19. do 21. dubna. Setkání je pro každého, kdo chce zažít něco zajímavého, potkat nové přátele a seznámit se více se sv. Maxmiliánem Kolbem. Srdečně zve Národní centrum Rytířstva Neposkvrněné a bratři minorité. Přihlásit se můžete na e-mailu [email protected] nebo v zákristii do 31. března. Více informací najdete na webových stránkách immaculata.minorite.cz nebo na plakátku na nástěnce.

Categories: Aktuality