Ve Svatém týdnu budeme zpovídat od pondělí do středy od 9:00 do 11:00 hod. a od 14:30 do 16:30 hod. Od Zeleného čtvrtka do neděle Zmrtvýchvstání Páně zpovídat nebudeme.

Na všechny bohoslužby na Květnou neděli, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu a neděli Zmrtvýchvstání Páně bude vstup možný jen se vstupenkou. Vstupenku můžete získat pouze osobně u hlídací služby v našem kostele. Vstupenky jsou rozděleny do tří sekcí: kostel, kapitulní síň a Loreta. V kapitulní síni i Loretě bude zajištěn přenos zvuku i obrazu z kostela. Upozorňujeme však na to, že v Loretě je chladno, proto je třeba se tam dobře obléct.

Velikonoční Triduum zahájíme na Zelený čtvrtek bohoslužbami na památku Večeře Páně v 15:30 a 17:30 hod. Obřady Velkého pátku začnou v 15:30 hod. Je to den přísného postu: zdrženlivosti od masa (zavazuje od 14 let) a újmy v jídle (zavazuje od 18 do 60 let).
Velikonoční vigilii na Bílou sobotu zahájíme v 19:00 hod. Prosíme, přineste si s sebou svíce. Žehnání ohně se bude konat jako obvykle u vstupu do kostela. Vzhledem k pandemii se ho však zúčastní jen kněží s ministranty. Prosíme všechny ostatní, aby zůstali na svých místech v kostele, kapitulní síni a Loretě.

V neděli 4. dubna je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Mše svaté budou v 7:30, 9:00, 10:30, 15:30 a 17:00 hod.

Poslední pobožnost křížové cesty bude ve středu 31. března po mši svaté v 15:30 hod.

Z důvodu pandemie Covidu-19 letos nejsou pobožnosti na Svatých schodech v Loretě. Nicméně je možné se tam modlit individuálně.

Přehled termínů předvelikonočních svátostí smíření a velikonočních bohoslužeb v našem kostele najdete na plakátech a také na letáčcích, které jsou na stolku pod kůrem. Prosíme vyzvedněte si je, abyste měli přehled.

Categories: Aktuality