Zveme všechny k modlitbě před Nejsvětější svátostí.

Pátek 4.5.2018 od 20.00 do 23.00 hod.

bratři minorité