Májové pobožnosti se u minoritů konají vždy po odpolední mši svaté (tj. cca v 16:15 hod.).

Pojďte uctít Královnu máje.

– Blahoslavená jsi, Panno Maria, která jsi ve svém lůně nosila Tvůrce světa; porodila jsi Toho, jenž tě stvořil, a navěky zůstáváš Pannou.

– Svatá a neposkvrněná Panno, nevím jakými chválami tě mám zvelebit, neboť jsi ve své lůno pojala Toho, kterého nebesa nemohla obsáhnout.
– Celá Krásná jsi, Panno Maria, a poskvrny na tobě není.

 

Categories: Aktuality