Zveme Vás na misijní koláč u minoritů 20.10. 2019 na podporu minoritské misie v Paraquayi.

Pokoj a dobro

Naši milí přátelé a dobrodinci!

Srdečně Vás zdravíme u příležitosti Misijní neděle 2019 a rády bychom Vám poděkovaly za všechny Vaše modlitby, za Vaše finanční dary a za Vaši štědrost.

Děkujeme Vám, že stojíte za námi a podporujete nás všemi možnými způsoby.

Moc si toho vážíme a každý den při ranní mši sv. v 7 hod se za Vás modlíme a děkujeme za Vás. Bez Vás bychom si tuto naši misii vůbec neuměly představit.

Protože se mnozí ptáte, na jaký účel bude určena sbírka letošní Misijní neděle, rozhodly jsme se Vás tentokrát požádat o pomoc postavit EXERCIČNÍ DŮM.

Možná už jste o něm slyšeli v dokumentu televize Noe. Do Centra Božího milosrdenství přichází stále více lidí a touží po setkání s Bohem, i se samými sebou skrze duchovní cvičení. A právě k tomu by měl sloužit exerciční dům. V současné době máme pro tyto zájemce několik místností, ale naše možnosti jsou stále nedostačující.

Po dostavění kostela Božího milosrdenství očekáváme, že zájem ještě vzroste. Mít k dispozici exerciční dům by pro nás, sestry, byla také možností se časem nějak uživit, pomáhat dětem, nemocným a potřebným z „práce vlastních rukou“ a ne jenom z darů. Už máme místo na stavbu i projekt. Abychom mohly začít stavět, chybí jen finanční základ.

Svěřujeme do Vašich modliteb nás všechny i naše úmysly a z celého srdce Vám za všechno děkujeme.

Vaše sestry františkánky opavské v Paraguayi