24. října je Misijní neděle. Sbírka během mší svatých příští neděle bude určena na Papežská misijní díla. V tento den bychom chtěli také podpořit naši minoritskou misii v Paraguayi, kde pracují naši spolubratři a milosrdné sestry III. řádu sv. Františka z Opavy. Prosíme vás tedy o pomoc v pečení misijních koláčů, které budeme v neděli prodávat před kostelem.  Koláče můžete přinést v pátek, v sobotu nebo v neděli do zákristie. Budete-li chtít podpořit misii peněžními dary, můžete tak učinit také v zákristii. Peníze poté zašleme do minoritské misie v Paraguayi. Všem ochotným pomoci jakýmkoli způsobem upřímné Pán Bůh zaplať!

Categories: Aktuality