OD ČTVRTKA 3. 12. MŠE SVATÉ
Milí farníci, informujeme vás, že od čtvrtka 3. prosince budou v našem kostele opět slouženy mše svaté:

pondělí – pátek 6:30 (roráty), 10:00, 15:30

sobota 8:00 (roráty)

neděle 7:30, 9:00, 10:30, 15:30
Dovolený počet účastníků liturgie je v našem kostele 70 lidí (s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících liturgii). Prosíme vás, abyste seděli pouze v lavicích, které nejsou ohrazené páskou, a na židlích. Dále abyste dodržovali hygienické normy: rouška, minimální rozestupy 2 metry mezi sebou (s výjimkou členů domácnosti) a při vstupu do kostela dezinfekce rukou. Dále nedochází k podávání rukou při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu. Prosíme vás, abyste se řídili pokyny pořádkové služby
Kostel je otevřený od pondělí do pátku 9:15 – 11:45 a 14:00 – 16:30 hodin, v sobotu od 7:30 – 10:00, v neděli 7:00 – 12:00, 14:00 – 17:00 hodin.
Pokoj a dobro!