V pátek 10. června se naše farnost zapojí do „Noci kostelů“Program v našem kostele začne v 18:15 hod. Prosíme ty z Vás, kteří se mohou a chtějí aktivně zapojit, hlaste se v zákristii. Setkání dobrovolníků je v pátek 10. června v 17:00 hod. v kapitulní síni. Prosíme o modlitbu za tuto akci.

Categories: Aktuality