Na první neděli postní se během mše svaté v 10:30 konal v našem kostele obřad zařazení deseti katechumenů mezi čekatele na křest.

Katechumeni byli představeni společenství věřících a dále potvrdili svoji žádost mít plnou účast na životě církve Kristovy. Vyznali, že touží být pokřtěni a biřmováni a že chtějí spolu s námi jíst z jednoho stolu chléb života a pít z kalicha spásy.

Během dalších postních nedělí se budou konat skrutinia, jejichž jádrem jsou exorcismy. Tyto obřady mají hluboký duchovní smysl a jsou zaměřeny na očištění myslí i srdcí katechumenů.

Skrutinia posilují proti pokušení a nechávají uzrát křestní rozhodnutí katechumenů takovým způsobem, aby niterněji lnuli ke Kristu a pokračovali ve snaze milovat Boha.

Categories: Aktuality