Rozhodnutí Apoštolské penitencierie:

Věřící, kteří přicházejí s láskou a pravou kajícností (zříkají se zalíbení v jakémkoli hříchu), mohou za obvyklých podmínek (svátost smíření v blízké době, svaté přijímání a modlitba na úmysly svatého Otce nejlépe v ten den), mohou v době od 29. 4. 2019 do 29. 4. 2020 získat plnomocné odpustky pro sebe nebo pro duše v očistci, pokud jako poutníci navštíví Svatou chýši (Loretu) při kostele svatých Janů v Brně a zbožně se zde zúčastní jubilejních bohoslužeb anebo zde nějaký čas setrvají ve zbožném rozjímání, které zakončí Modlitbou Páně, vyznáním víry a vzýváním Panny Marie, svatých Cyrila a Metoděje, svatého Jana Křtitele a svatého Jana Evangelisty.

Lidé staří, nemocní a všichni, kdo z vážných důvodů nemohou vyjít z domu, mohou rovněž získat plnomocné odpustky, pokud se jubilejních bohoslužeb zúčastní duchovně a obětují své modlitby, bolesti a životní těžkosti milosrdnému Bohu. To vše za podmínek, že se zříkají jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit tři obvyklé podmínky, jak jen to bude možné.