Konference Františkánské rodiny s radostí oznamuje, že od 8. prosince 2023, slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, do 2. února 2024, svátku Uvedení Páně do chrámu, lze získat plnomocné odpustky, pokud navštívíte kostel, v němž slouží františkánská rodina, a pomodlíte se před jesličkami, které jsou tam postaveny.Drazí bratři a sestry, kéž vás Pán obdaří pokojem!Píšeme vám z Assisi, kde jsme se sešli na slavnosti ke cti našeho serafínského Otce, abychom se s vámi podělili o velký dar a výsadu, kterou nám Svatý otec chtěl udělit u příležitosti osmistého výročí Vánoc v Grecciu. Svatý František si na tomto místě chtěl připomenout narození Páně, počínaje postavením jesliček a konče eucharistickou slavností, při níž se Ježíš Kristus zpřítomňuje v chlebu a víně.V rámci tohoto výročí jsme 17. dubna 2023 adresovali Svatému otci následující prosbu: „Abychom podpořili duchovní obnovu věřících a růst života v milosti, žádáme, aby od 8. prosince 2023, slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, do 2. února 2024, svátku Uvedení Páně do chrámu, mohli věřící při návštěvě kostelů spravovaných františkánskou rodinou po celém světě a při zastavení k modlitbě před jesličkami, které jsou tam umístěny, získat za obvyklých podmínek plnomocné odpustky. Stejně tak mohou daru plnomocných odpustků využít i ti, kteří jsou nemocní nebo fyzicky nemohou přijít, když obětují svá utrpení Pánu nebo vykonají zbožné praktiky.“Apoštolská penitenciárie na žádost reagovala kladně a povolila její veřejné vyhlášení.Prosíme, aby se o tomto „privilegiu“, které dobře koresponduje se zvláštním vztahem, který začal mezi svatým Františkem a církví, když požádal papeže o odpustky pro návštěvníky Porciunkule, vědělo na všech našich místech, a doufáme, že to bude příležitost ke společenství a duchovní obnově pro každého bratra a sestru františkánské rodiny.
Kéž Pán doprovází vaše kroky a obdaří vás svým milosrdenstvím!


Vaši generální představení a předsedové.

Categories: Aktuality